Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ της Ένωσης

Αναλυτικά τα θέματα Ημερήσια Διάταξης:

1.- Διοικητικός Απολογισμός περιόδου 2010-2011.

2.- Οικονομικός Απολογισμός περιόδου 2010-2011.


Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου το Σάββατο 2 Ιουλίου 2011 και ώρα 14.00΄, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια Θέματα Ημερήσιας Διάταξης, οπότε και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών (άρθρο 11, παρ. 3 του Καταστατικού της Ένωσης).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου