Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011

ΕΠΣΚ: Αποφάσεις Πειθαρχικής


«Η επιτροπή αφού έλαβε γνώση των παρατηρήσεων του Διαιτητού κ. ΑΣΤΕΡΗ Β. στο Φύλλο Αγώνα στον αγώνα της 1.10.2011 μεταξύ των ομάδων ΠΑΣ ΚΛΕΝΙΑ-ΠΕΛΟΨ ΚΙΑΤΟΥ και την έκθεση του παρατηρητή κ. Ιωάν. ΝΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ αποφασίζει ομόφωνα όπως αποσταλεί το παρόν έγγραφο προς το Σωματείο ΠΕΛΟΨ ΚΙΑΤΟΥ δια του οποίου καλείται σε έγγραφη απολογία βάσει των άρθρων 13 και 14 παρ. 1α ,3  του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. 


Παρακαλούμε όπως η έγγραφη απολογία σας υποβληθεί στην Επιτροπή μας μέχρι την 11.10.2011 και ώρα 12.00 μεσημβρινή. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί μέχρι την παραπάνω ημερομηνία η απολογία, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεσθε αυτά που αναφέρονται στο Φ/Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου